Projecten

Dualtask werkt graag als hoofdaannemer, maar stelt zich ook op als deelleverancier of intermediair om, samen met de klant en de verschillende leveranciers, zicht te houden op de beoogde oplossingen en voortgang. In alle gevallen staat de klant centraal. Wensen van de klant moeten snel worden vertaald naar werkbare oplossingen. Onze kracht is dat wij complexe vraagstukken eerst vereenvoudigen en vervolgens een perfecte oplossing bieden.


casusCasus: Koppeling tussen DPS Systeem en weegetiketteerdermachines

Vraag: Bij een klant moesten de operators diverse gegevens op de weegetiketteermachines invoeren. Deze invoer was regelmatig niet correct, waardoor veel extra werk en kosten werden gemaakt om dit te herstellen.

Oplossing: De weegetiketteermachines zijn nu gekoppeld aan een boven-
liggend systeem. Op de diverse productielijnen hoeven de operators geen instellingen meer te verrichten en worden de diverse recepten automatisch in de etiketteerder geladen. Met behulp van deze koppeling worden invulfouten voorkomen, waadoor veel kosten van herverpakken worden voorkomen. Ook het verlies aan productietijd is hiermee fors afgenomen.


Casus: Koppeling tussen DPS Systeem en Synchrono

Vraag: De klant wilde graag een koppeling tussen het DPS Systeem en het ERP-pakket (Synchrono) om zo een beter inzicht te verkrijgen in de doorlooptijd en voortganggegevens van zijn productieopdrachten.

Oplossing: Met behulp van de extra productinformatie in Synchrono is het productieproces verder geoptimaliseerd en kunnen hun klanten van nauwkeurige informatie worden voorzien voor wat betreft de levertijden van hun bestellingen.


Casus: Intranetsite voor presentatie van informatie

Vraag: Bij een klant werkten verschillende afdelingen met hun eigen normen en uitgangspunten. Dit kwam mede doordat niet elke afdeling de juiste toegang had tot de beschikbare informatie(systemen). Ze gebruikten meerdere programma’s en gingen zelf gegevens combineren tot bruikbare informatie. Gevolg was dat ze berekeningen maakten en beslissingen namen die niet onderling in overeenstemming waren.

Oplossing: De verschillende informatiesystemen zijn aan elkaar gekoppeld via een intranetsite. Deze site haalt gegevens uit de verschillende systemen op en combineert dat voor de gebruiker vervolgens als één geheel.
Per gebruiker of gebruikersgroep wordt ingesteld welke overzichten men
kan zien.

Alle berekeningen werken nu met dezelfde basisgegevens en worden op een standaard manier uitgevoerd. Hierdoor zijn er minder communicatiefouten en kan men sneller schakelen.


Casus: Uitval wegen en inzichtelijk maken

Vraag: Bij een klant werd de uitval niet adequaat gewogen en vastgelegd. Hierdoor werden er bij kostprijsberekening gebruik gemaakt van verkeerde aannames. Gevraagd werd aan Dualtask de uitvalregistratie te automatiseren en inzichtelijk te maken.

Oplossing: Bij de klant zijn eerst op verscheidene locaties in het bedrijf weegschalen geplaatst. Per krat uitval wordt een etiket uitgedraaid en voor-
zien van een unieke barcode. Per productieopdracht wordt bijgehouden hoeveel uitval er was gegenereerd. Via een intranetpagina is voor de andere afdelingen inzichtelijk hoeveel afval er is gegenereerd.

Na oplevering wordt met harde cijfers gewerkt. Door het beter inzicht zijn efficiencyvoordelen behaald en tevens is de uitval verminderd.


Casus: Traceability van grondstoffen voor een verpakkingsbedrijf

Vraag: Bij de klant vergde de tracering van de toegepast grondstoffen veel tijd. Daarnaast legt de markt daar sterk de nadruk op traceability. Er lag dus duidelijk een behoefte dit proces te automatiseren.

Oplossing: Bij dit project worden alle binnenkomende goederen gewogen
en voorzien van een barcode. Vanaf dit moment worden tijdens het hele verpakkingsproces de verschillende partijen gevolgd.

Door een aantal muisklikken wordt een overzicht op het scherm getoond, waarop precies te zien is in welke eindproducten welke grondstoffen zijn gebruikt. Ook is de voorraad veel strakker beheerd, omdat continu bekend
is waar de grondstoffen en de halffabricaten zich bevinden.


Casus: Agenturenbeheerpakket voor een kledingagentschap

Vraag: Een klant die meerdere agentschappen van exclusieve kleding
heeft, wilde beter inzicht krijgen in de goederenstroom, orderafhandeling en prestaties (afzet en omzet) per agentschap.

Oplossing: Hiervoor is een agenturenprogramma ontwikkeld, die alle ingaande en uitgaande goederen in de gaten houdt. Per verkooporder
worden alle bestellingen ingevoerd , waarna automatisch de facturatie
en de goederenstroom in gang worden gezet. Met een veelvoud aan rapportagemogelijkheden wordt getoond wat de resultaten zijn per agentschap.

Tevens is een duidelijk overzicht in de prestaties van de verschillende agentschappen verkregen. Ook de controle op de orderverwerking en het beheer van retouren geeft nu veel inzicht in de prestaties waardoor de arbeidstijd van de eigen medewerkers bespaard blijft.