DPS Systeem

Het door ons ontwikkelde Dualtask Productie Systeem (DPS) is volledig modulair opgebouwd. Deze opbouw zorgt ervoor dat DPS makkelijk is uit te breiden met nieuwe functionaliteiten. DPS levert snel en inzichtelijk betrouwbare resultaten en is geschikt voor alle soorten machines en productielijnen.

DPS Personeel

Efficiënte productie is onmogelijk zonder een optimale inzet van uw medewerkers. Het DPS-systeem zorgt ervoor dat de juiste mensen met de juiste capaciteiten op de juiste plaats zijn. Lees meer…

DPS Productie

ProductieLijndataMeten is weten. Daar zijn we van overtuigd bij Dualtask. Het DPS-systeem meet en registreert alles, waardoor u grip heeft op het gehele productieproces.

DPS brengt realtime het productieproces in beeld. Dit zorgt voor meer productie met minder middelen en dus meer efficiency. Naast een hogere productkwaliteit en minder afval, wordt de kans op verlies door stilstand gereduceerd. Behalve deze directe voordelen zijn er ook indirecte voordelen: doordat wij constant meten wat er gebeurt, is de flexibiliteit van uw productie hoger en is er sprake van kortere doorlooptijden. Lees meer…

Optimalisatie

OEEcockpitDe voornaamste taak van de producent en haar medewerkers is het verhogen van efficiency. In andere woorden: een zo hoog mogelijk rendement behalen door maximale capaciteitsbenutting met minimale uitval, minimale stilstand en maximale kwaliteit. Om dit te bereiken hebben wij de Overall Equipment Effectiveness-module (OEE) ontwikkeld. Lees meer…